ایده های طراحی کافی شاپ

طراحی کافی شاپ برموندا ( بابلسر )

طراحی دکوراسیون مدرن کافه , دکوراسیون داخلی کافی شاپ ، آشپزخانه صنعتی کافی شاپ

 Bermonda Coffee shop

نشانی : جاده فریدیونکنار به بابلسر 300 متر قبل از میدان معلم

کارفرما جناب آقای مهدینژاد