طراحی داخلی آشپزخانه منزل

 طراحی و اجرای مجموعه غذایی یوشیتا قم 

طراحی و ساخت پروژه مسکونی واقع در نیاوران

طراحی و تری دی : مهندس بهراد سمسار