بازسازی فست فود آرتین

طراحی و بازسازی فست فود آرتین

طراحی فست فود آرتین , طراحی فست فود شرق تهران ، طراحی فست فود به سبک نئوکلاسیک و صنعتی

  ARTIN FASTFOOD Design

تهران خیابان فرجام  

کارفرما : جناب آقای ابو حیدری