پیتزا پرپروک

طراحی و اجرای رستوران های زنجیره ای پیتزا پرپروک

شعبه ی هفت حوض

طراحی و ساخت پیتزا پرپروک  ,  طراحی و ساخت پرپروک هفت حوض ,  طراحی فست فود شرق تهران

 PERPEROOK RESTAURANT CHAINS

تهران

کارفرما جناب آقای میرقلمی