فودکورت آبشار

 

فودکورت آبشار تهران _ روبروی دریاچه ی چیتگر_ شامل بیست رستوران در فضای باز در دل طبیعت در زمین خاکی و بدون ابنیه می باشد که در سال 92 تا 93 با هزینه ی سی میلیارد ریال موفق به بنای بزرگترین چادر خاورمیانه بر روی این مجموعه 3000 متری شده است.

طراحی و ساخت فودکورت آبشار تهران , طراحی فود کورت در فضای باز ,  طراحی رستوران در فضای باز , طراحی کافی شاپ در فضای باز