فست فود هشت میلیمتری

طراحی و اجرای فست فودهشت میلیمتری

طراحی فست فود هشت میلیمتری  , دکوراسیون داخلی طرح رستوران ، دکوراسیون داخلی مغازه رستوران

 8MM FASTFOOD 

تهران یوسف آباد بعد از فتحی شقاقی  

کارفرما آقایان موسوی و مقرنسی