فست فود دژاوو

طراحی و اجرای فست فود دژاوو

طراحی رستوران کوچک, طراحی و ساخت فست فود دژاوو, راه اندازی رستوران کوچک

 DEJAVU FASTFOOD 

تهران ، پونک  

کارفرما جناب آقای دیناد